SP33 Olsztyn – zapisy

Rodzice i opiekunowie Uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie, którzy rezerwują kolonie Aktywnie i sportowo Nowa Kaletka proszeni są o dopisanie numeru szkoły przy nazwisku dziecka dokonując zgłoszenia.